Review Category : Tư Vấn Môi Trường

Dịch vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Công ty môi trường Newtech Co thực hiện tư vấn và Lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo nghị định 18/2015 mới nhất của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, nhằm  thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường kể từ ngày 1/04/2015 này. Với năng lực chuyên môn đã được xác nhận, Newtech Co là một trong số ít doanh nghiệp được chứng nhận là đủ năng lực để thực hiện và tư vấn tất cả các hồ sơ về môi trường hiện nay theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự tin cậy cho doanh nghiệp.

Read More →

Dịch vụ lập cam kết bảo vệ môi trường

Lập cam kết bảo vệ môi trường tại TPHCM với chi phí tốt nhất chỉ có tại Newtech Co, công ty chuyên các dịch vụ môi trường hàng đầu TPHCM. Nếu bạn đã xem qua bài viết giới thiệu về lập ĐTM thì nay Newtech Co mang đến với bạn một loại hồ sơ môi trường khác, bắt buộc phải lập theo luật môi trường trước khi bước vào kinh doanh sản xuất, đó chính là lập cam kết bảo vệ môi trường. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất có quy mô nhỏ và không bắt buộc lập dự án đầu tư dẫn đến không làm ĐTM cấp bộ hay cấp sở nên lập cam kết bảo vệ môi trường thay thế.

Read More →

Dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường

Khi nào lập đề án bảo vệ môi trường? Khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động một thời gian và nhận ra mình chưa hoàn thành bất kỳ một hồ sơ nào về môi trường trước đó như ĐTM hoặc cam kết bảo vệ môi trường, thì bắt buộc phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết (tương đương với ĐTM) hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản (tương đương với cam kết bảo vệ môi trường). Tất cả đều là hồ sơ bắt buộc theo quy định của luật bảo vệ môi trường, do đó doanh nghiệp phải hoàn thành ngay. Trước khi bắt đầu đi vào hoạt động phải lập báo cáo ĐTM cấp bộ hoặc sở hoặc cam kết bảo vệ môi trường tùy theo quy mô sản xuất.

Read More →

Dịch vụ lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường là cần thiết đối với doanh nghiệp. Vì đây là loại hồ sơ bắt buộc phải thực hiện hàng năm theo nghị định 179 – luật tài nguyên và môi trường. Doanh nghiệp phải thực hiện hồ sơ này từ 1 đến 2 lần trong 1 năm tùy theo sở tài nguyên và môi trường của khu vực đó. Có một số thông tin cho rằng việc báo cáo giám sát môi trường không cần thiết là hoàn toàn sai trái và đi ngược với quy định, cũng có những đơn vị thực hiện báo cáo giám sát qua loa và không đảm bảo cho doanh nghiệp dẫn đến việc doanh nghiệp thờ ơ với loại hồ sơ này và thường bị phòng tài nguyên phạt vì thiếu thông tin chính xác.

Read More →

Dịch vụ lập giấy phép xả thải – Giấy phép đấu nối

Newtech Co chuyên tư vấn và hoàn thành giấy phép xả thải, gia hạn giấy phép xả thải, lập và hoàn thành báo cáo, đề án xả thải vào nguồn nước cho các doanh nghiệp nhanh chóng, theo đúng quy định của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. Nếu bạn còn đang thắc mắc về giấy phép xả thải cũng như đối tượng phải lập giấy phép xả thải thì bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại hồ sơ này.

Read More →