Review Category : Giấy phép xả thải

Hướng dẫn lập đề án xả nước thải vào nguồn nước

Newtech Co chuyên tư vấn và hướng dẫn lập đề án xả thải vào nguồn nước. Đảm bảo đúng quy định hiện hành của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Đây là mẫu số 02/XNT Hướng dẫn lập đề án xả nước thải vào nguồn nước (Đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước nhưng chưa có công trình xử lý nước thải và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước)

Read More →

Hướng dẫn lập hồ sơ xin giấy phép xả thải

Công ty môi trường Newtech Co chuyên giải quyết và tư vấn các vấn đề liên quan đến xả thải vào nguồn nước, trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các giấy tờ cần chuẩn bị cũng như quy trình thực hiện để lập giấy phép xả thải.

Xin giấy phép xả thải là quá trình lập báo cáo phân tích, đánh giá, ảnh hưởng của xả nước thải đến môi trường nước tiếp nhận (nguồn nước) từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về công nghệ, quản lý nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả thải nguồn nước phải đảm bảo Quy chuẩn Việt Nam (tùy theo nguồn nước tiếp nhận)

Read More →