Review Category : Đề án bảo vệ môi trường

Hướng dẫn thủ tục lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Khi môi trường trở thành một chủ đề nóng bỏng được đề cập trong nhiều hội nghị quốc tế, có nghĩa là nó đang là một vấn đề lớn mà cộng đồng quốc tế phải e ngại. Bởi lẽ tình hình ô nhiễm môi trường hiện nay kéo theo quá trình biến đổi khí hậu đã và đang có những tác động to lớn gây nguy hại đến cuộc sống của con người. Điều cấp bách mà con người cần thực hiện ngay bây giờ và duy trì về sau là ra sức bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống tốt đẹp.

Read More →