Review Category : Cam kết bảo vệ môi trường

Hồ sơ lập cam kết bảo vệ môi trường có cần thiết?

Môi trường hiện là một vấn đề đáng quan tâm của toàn xã hội. Trong thời gian gần đây, những thiên tai kinh hoàng diễn ra như động đất sóng thần ở Nhật Bản, siêu bão Namadol ở Philippin là lời cảnh báo cho toàn thế giới về hậu quả không lường của ô nhiễm môi trường. Và Việt Nam là một trong những đất nước chịu ảnh hưởng to lớn từ vấn đề này.

Read More →

Lập cam kết bảo vệ môi trường cửa hàng xăng dầu

Theo Điều 29 NĐ 29 và Điều 45 TT 26; đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường cửa hàng xăng dầu gồm:

– Các dự án liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục các dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Kho, cửa hàng kinh doanh xăng dầu có dung tích dưới 200 m3; Cảng sông, cảng biển tiếp nhận tàu vận chuyển xăng dầu trọng tải dưới 1.000 DWT).

Read More →

Cam kết bảo vệ môi trường xưởng cơ khí

Thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020, trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, ngành cơ khí đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên, tạo sự chuyển biến bước đầu ở một số lĩnh vực, như chế tạo thiết bị cơ khí thủy công, chế tạo dàn khoan dầu khí, thiết bị điện, chế tạo và cung cấp thiết bị cho các dự án xi măng, đóng tàu, các công trình thiết bị toàn bộ…

Read More →