Review Category : Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng

Một dự án đầu tư cần phải hoàn thành các hồ sơ trong giai đoạn đầu của dự án. Trường hợp các hồ sơ không hoàn thành thì dự án sẽ không đi vào thực hiện được, ảnh hưởng đến tiến độ cũng như quyền lợi về kinh tế của chủ đầu tư. Đó là điều không ai muốn xảy ra, vì thế việc làm và hoàn thành các hồ sơ là rất quan trọng.

Read More →

Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản

Việt Nam chúng ta có đường bờ biển dài 3.260 km và hệ thống sông ngòi chằng chịt rất thích hợp cho việc nuôi trông thủy sản ( NTTS), nhưng các doanh nghiệp và cá nhân thì lại rất khó khăn trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, công ty môi trường Newtech Co sẽ tư vấn và nhận lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường – ĐTM cho bạn trong thời gian nhanh nhất cùng chi phí tốt nhất.

Read More →